Pranah tham dự Lễ ra mắt Hội đồng Khoa học chuyên ngành Y dược tại Viện Ứng dựng Công nghệ VIPTAM

Tại trụ sở làm việc, Viện Ứng dụng Công nghệ VIPTAM đã làm lễ ra mắt Hội đồng Khoa học chuyên ngành y dược. Tham dự có Chủ tịch HĐQT Pranah Nguyễn Cảnh Dinh.

Hội đồng khoa học chuyên ngành Y Dược là đơn vị thuộc Hội đồng Khoa học Viện Ứng dụng Công nghệ VIPTAM là tổ chức tư vấn và phản biện cho Viện Ứng dụng Công nghệ VIPTAM trong việc triển khai các nhiệm vụ ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Y – Dược; sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chăm sóc sức khỏe; đánh giá, thẩm định và phản biện các đề tài, dự án, kết quả hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Y – Dược của Viện Ứng dụng Công nghệ VIPTAM.

Ông Lưu Đình Anh, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ VIPTAM trao quyết định thành lập Hội đồng Khoa học chuyên ngành Y dược cho cho ông Trương Xuân Cừ, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ VIPTAM.  (Ảnh: Chu Sinh)

Với sứ mạng tư vấn, phản biện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực Y Dược bao gồm: Quy hoạch, bảo tồn, phát triển dược liệu. Đồng thời nghiên cứu và kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại tạo ra các sản phẩm: thuốc y học cổ truyền, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thực dưỡng. Hội đồng khoa học chuyên ngành Y dược sẽ mang đến những sản phẩm chất lượng nhất.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Viện phát biểu tại Lễ ra mắt (Ảnh: Chu Sinh)

Ngoài ra, Hội đồng Khoa học chuyên ngành Y dược còn áp dụng mô hình sản xuất, gia công C.R.O trong bào chế, sản xuất, chế biến dược phẩm, mỹ phẩm. Tham gia ý kiến xây dựng, đề xuất đề tài khoa học công nghệ cấp Viện, cấp Liên hiệp Hội, cấp bộ, cấp Nhà nước cho từng năm và trong nhiệm kỳ; tham gia đấu thầu các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và của địa phương. Xét chọn và đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (WUSTA) khen thưởng các công trình khoa học có chất lượng, các cán bộ khoa học có nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Toàn cảnh Lễ ra mắt Hội đồng khoa học chuyên ngành Y dược

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

18006227